Direct contact?

088-033 1587

BEREKEN DIRECT ZELF
uitroepimg

Betalingsachterstand

Een betalingsachterstand op de hypotheek, daar zit u natuurlijk niet op te wachten. Het kan de besten echter overkomen, bijvoorbeeld op het moment dat u uw baan verliest, of de kosten op een andere wijze harder oplopen dan de inkomsten. Het is echter verstandig om er alles aan te doen om dit te voorkomen, aangezien een betalingsachterstand vervelende problemen met zich mee kan brengen. Een enkele achterstand is op zich geen probleem, maar op het moment dat u 3 maanden of langer niet aan uw verplichtingen kan voldoen gaat dit ook bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) gevolgen hebben.

Zorg ervoor dat u de betalingen met het oog op uw hypotheek goed in de gaten houdt en u probeert achterstanden te voorkomen. Zet het geld voor de hypotheekbetalingen tijdig opzij en houd rekening met zowel de rente als de aflossingen die u dient te doen.

Statistieken

De statistieken met het oog op de betalingsachterstand op hypotheken laten niet bepaald rooskleurige beelden zien. Vanaf 2008 is de groep met woningbezitters die de maandlasten niet langer kunnen dragen steeds een beetje groter geworden. Destijds slaagden ongeveer 31.500 mensen er niet in om hun maandlasten te betalen. Zij hadden een betalingsachterstand van 120 dagen of meer, waardoor we spraken van daadwerkelijke problemen. Dit aantal was na 2005 overigens al toegenomen vanaf ongeveer 21.000, waardoor er sprake was van een groeiend probleem. Vanaf dit moment zijn de problemen echter alleen maar groter geworden. Met name de economische crisis heeft voor veel huishoudens roet in het eten gegooid en er daarmee voor gezorgd dat de betalingsproblemen flink verder zijn toegenomen.

Het BKR heeft in het derde kwartaal van 2013 bijvoorbeeld bekend gemaakt dat er opnieuw 10.000 woningbezitters bij zijn gekomen, die er niet langer in slagen om de lasten voor hun hypotheek te betalen. Dat zorgt ervoor dat er in totaal nu meer dan 90.000 huishoudens zijn die het hoofd niet langer boven water weten te houden. Zij hebben een betalingsachterstand van 3 maanden of meer en zitten daardoor flink in de problemen. Op de groep woningbezitters met een achterstand korter dan deze periode heeft het BKR geen zicht. Dat betekent echter dat de kans groot is dat ook dit een flinke groep is. Dit kan er onder andere toe leiden dat het aantal consumenten met een fikse betalingsachterstand op de hypotheek de komende maanden en jaren alleen maar verder op zal lopen.

Betalingsachterstand voorkomen

Het is natuurlijk van groot belang om een betalingsachterstand te voorkomen, al heeft u dat lang niet altijd in eigen hand. Zodra de problemen zich op beginnen te stapelen kan dit er op een bepaald moment toe leiden dat het niet meer lukt om de kosten te voldoen. Probeer in ieder geval goed na te denken over het inkomen dat u beschikbaar heeft en wat u kunt doen bij een mogelijke terugval. Heeft u bijvoorbeeld al eens gekeken naar een hypotheekverzekering? Dit is een verzekering die u af kunt sluiten, om er op het moment dat u uw baan (en inkomen) verliest voor te zorgen dat u de hypotheeklasten toch kunt blijven voldoen.

Daarnaast is het bij het kopen van een eigen woning verstandig om niet maximaal te lenen. Houd rekening met een eventuele terugval in het inkomen. Is het mogelijk om het huis op het inkomen van maar een van de beide partners te kopen? Dan kiest u voor een behoorlijke mate van aanvullende zekerheid. Op het moment dat u of uw partner zijn of haar baan verliest kunt u de maandlasten toch blijven betalen. U heeft het dan waarschijnlijk niet langer breed, maar u kunt de gevreesde betalingsachterstand in ieder geval voorkomen. Het is wat dat betreft interessant om vooraf uit te gaan van een typisch ‘worst case scenario', om er in ieder geval voor te zorgen dat het risico op problemen zo klein mogelijk zal zijn.

Gevolgen betalingsachterstand

Een eenmalige betalingsachterstand hoeft in principe niet direct een probleem op te leveren. Bent u bijvoorbeeld een keer te laat met het betalen van de hypotheek, of lukt het de bank niet om het bedrag van uw rekening af te schrijven? Er is in dat geval weinig aan de hand, mits u het geld binnen enkele dagen alsnog beschikbaar kunt maken. In de meeste gevallen zal de bank u op de hoogte brengen van het probleem en u een aantal dagen de tijd geven het geld alsnog op de rekening te plaatsen. Indien u de hypotheek de volgende maanden weer netjes op tijd betaalt is er niets aan de hand.

Op het moment dat de betalingsachterstand een meer structurele vorm aanneemt is het echter van belang om in actie te komen. Op dat moment loopt u namelijk het risico een notering bij het BKR te ontvangen. Normaal gesproken heeft een ieder daar een neutrale registratie, op basis van het krediet dat u heeft lopen. Ook de hypotheek wordt hier aangemeld, normaal gesproken zonder gevolgen. Loopt u een betalingsachterstand van 120 dagen of langer op? Dan zal de bank dit doorgeven en zal het BKR u als een wanbetaler registreren. Dat betekent dat u vanaf dat moment niet langer zomaar de mogelijkheid heeft om een nieuw krediet af te sluiten. Houd er rekening mee dat deze noteringen zomaar 5 jaar kunnen blijven staan. Wat dat betreft kan een betalingsachterstand verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële toekomst en mogelijkheden.

Betalingsachterstand oplossen

Wilt u de betalingsachterstand oplossen? Dan is het vooral van belang om ervoor te zorgen dat u de rente en aflossingen in gaat lopen, om alles weer netjes aan de bank af te betalen. Probeer de inkomsten en uitgaven goed op een rij te zetten. Is er sprake van een structureel tekort? Verhoog dan de inkomsten, of snijd in de kosten. Neem contact op met uw bank en geef aan dat u de achterstand stukje bij beetje in wilt gaan lopen. Probeer samen een regeling te treffen, bijvoorbeeld door €100 extra per maand te betalen.

Wilt u een betalingsachterstand voorkomen, maar voorziet u problemen? Neem zo snel mogelijk contact op met uw bank, zodat u eventuele problemen voor kunt zijn door samen naar een oplossing te zoeken.