Direct contact?

088-033 1587

BEREKEN DIRECT ZELF
uitroepimg

Hypotheek berekenen op basis van één inkomen

Maandlasten

Voordat u een hypotheek wilt afsluiten is het belangrijk uw maandelijkse inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. Op basis daarvan kunt u bepalen hoeveel maandlasten u kunt en wilt dragen voor een hypotheek. Denkt u daarbij niet alleen aan de hypothecaire rente, maar ook aan de aflossing en de waarschijnlijk aanwezige levensverzekering. Ook is het aan te raden rekening te houden met enkele toekomstige uitgaven, zoals (schoolgaande) kinderen, onderhoud aan het huis of bijvoorbeeld de vervanging van uw auto.

Financiële risico's

Een hypotheek afsluiten bevat altijd risico's. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het is wel verstandig een risicoanalyse te maken. Stel: u heeft een partner en een van uw beiden valt weg, kan de andere dan nog de maandelijkse hypotheeklasten dragen? Heeft u kinderen en wat zijn de toekomstige uitgaven voor hen? Heeft u eigen vermogen waar u beroep op kunt doen in financiële tegenspoed? Zo ja, wilt u dat wel? De mate waarin u risico neemt, bij het afsluiten van een hypotheek, bepaalt u deels zelf. Vergist u zich echter niet in de gevolgen en complexiteit daarvan. Om vervelende 'verrassingen' te voorkomen en voor een professionele risicoanalyse van uw persoonlijke situatie bevelen wij u een van onze hypotheekadviseurs aan.

Inkomen

De berekening van uw hypotheek gebeurt overwegend op basis van uw vaste inkomen. Dit is bijvoorbeeld het inkomen dat u verdient met een vaste baan. Het bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, is daarbij de leidraad.
Als u geen vast inkomen heeft of geen vaste baan, maar bijvoorbeeld een jaarcontract, dan kan het afsluiten van een hypotheek iets moeilijker zijn. Belangrijk is dan dat u uw werkgever vraagt om een intentieverklaring. Dat betekent dat uw werkgever de intentie uitspreekt dat, bij gelijk gebleven omstandigheden en goed functioneren van uw kant, u een vast contract krijgt aangeboden.

Als u een contract voor bepaalde tijd heeft en uw werkgever verschaft u niet de intentieverklaring, dan wordt uw hypotheek berekend op basis van uw gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren.

Berekening

De maximale hypotheek bedraagt over het algemeen 5 keer uw bruto jaarsalaris. Daarnaast kan de maximale hypotheek nooit meer bedragen dan 1,25 keer de executiewaarde van de te financieren woning.

Er zijn echter persoonsgebonden factoren die uw maximale hypotheek hoger of lager kunnen doen uitvallen. Uw lening kan hoger zijn als u bijvoorbeeld aan het begin van uw carriëre staat, u een universitaire opleiding heeft afgerond of omdat er een reële verwachting is dat uw inkomen zal groeien. Als u al een lening heeft die geregistreerd is bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) of u betaalt alimentatie, dan kan de maximale lening lager zijn.
Omdat elke situatie uniek is, is het onmogelijk een voorbeeldberekening te tonen waarbij u gebaat bent. Om u tot dienst te zijn, kunt u uw gegevens achterlaten waarna een van onze hypotheekadviseurs geheel kosteloos en geheel vrijblijvend contact met u opneemt.