Direct contact?

088-033 1587

BEREKEN DIRECT ZELF
uitroepimg

Hypotheek voor zelfstandigen

Publicatiedatum: 06-02-2014

Misschien bent u recent gestart als zelfstandig ondernemer en gaan de zaken zo goed dat u overweegt om een huis te gaan kopen. Anderzijds heeft u misschien al een tijd een goed lopend bedrijf en overweegt u om te gaan verhuizen. Wanneer u als zelfstandig ondernemer een huis wilt gaan gaan kopen, dan zult u met een aantal zaken rekening moeten houden. Gelukkig zijn er zeker mogelijkheden om uw droomwoning te realiseren. Ook vanuit de overheid wordt er steeds meer aan gedaan zodat zelfstandig ondernemers gemakkelijker een hypotheek kunnen krijgen.

Hoe is de huidige situatie?

Op dit moment kan het soms lastig zijn om als zelfstandig ondernemer aan een huis te komen. Nu is het zo dat zelfstandig ondernemers lastig een hypotheek kunnen krijgen, omdat ze vaak te maken hebben met een flexibel inkomen. De ene maand wordt er bijvoorbeeld meer geld verdiend dan de andere maand. Ook al verdient u veel geld, wanneer u niet kunt aantonen dat u al drie jaar een vast inkomen heeft, wordt het soms lastig om alsnog een financiering te krijgen voor een woning. Er gaat echter het een en ander veranderen aan de regels omtrent woningfinanciering voor zelfstandig ondernemers.

Wat gaat er veranderen?

De Autoriteit Financiële Markten gaat zich inzetten voor de zelfstandige ondernemers. Dat wil zij onder andere bewerkstelligen door banken meer ruimte te geven, zodat er ook zonder arbeidsovereenkomst gemakkelijker een hypotheek kan worden afgesloten. Dat zorgt er voor dat banken in de toekomst soepeler zullen omgaan met het verstrekken aan hypotheken aan zelfstandigen. Natuurlijk moet u wel enigszins kunnen aantonen dat u inkomen stabiel blijft, of zelfs gaat stijgen. Voor u als ZZP'er is dat natuurlijk goed nieuws! Op dit moment wordt er een proef gedraaid onder flexwerkers. Daardoor wordt er niet alleen gekeken naar het arbeidsverleden, maar ook naar de toekomstige carrière en eventuele opleidingsmogelijkheden.

Hoe wordt de maximale hypotheek berekend voor zelfstandig ondernemers?

Voor u als ondernemer is het natuurlijk belangrijk om te weten wat u maximaal kunt lenen aan hypotheek. Inkomenszekerheid is een belangrijke voorwaarde voor de bank om een hypotheek te verstrekken aan ondernemers. Er wordt gekeken naar de inkomenshistorie van de afgelopen 3 jaar en daarnaast wordt er gekeken naar de prognose van het komende jaar. Op grond daarvan wordt een gemiddeld inkomen berekend. Ook worden het eigen vermogen en het vreemde vermogen mee genomen in de berekening van de maximale hypotheek. Onder vreemd vermogen worden bijvoorbeeld leningen en schulden verstaan. Uiteraard is het van groot belang dat de inkomsten altijd meer zijn dan de uitgaven. Een bedrijf dat de kans loopt failliet te gaan, maakt weinig kans om een hypotheek rond te krijgen voor een woning.