Direct contact?

088-033 1587

BEREKEN DIRECT ZELF
uitroepimg

Vaker beroep op NHG bij restschuld

Publicatiedatum: 05-10-2013

De overheid moet wellicht diep in de buidel tasten door grote restschulden op hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Wanneer de borgstelling van de NHG bij verkoop van een woning wordt ingeroepen gaat het gemiddeld om een bedrag van bijna 40.000 euro.

Uit een persbericht van het NHG blijkt dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar 3.427 declaraties werden ingediend, verwacht wordt dat het totaal aantal declaraties in 2013 op 4.500 uit zal komen. Het NHG zal voor het financieren van de verliezen haar garantiefonds aan moeten spreken, dit beschikt over voldoende middelen. De NHG heeft nog 783 miljoen euro in kas om restschulden op te vangen.

Minder garanties in 2013

Sinds de introductie van de NHG tot 2012 is het aantal verstrekte garanties zeer gestaag gegroeid, waar in het jaar 2000 ruim 60.000 hypothecaire leningen een garantie kregen waren dat er in 2012 ruim 120.000. De totale borgstelling in dat jaar bedroeg 154 miljard euro. Dit jaar lijkt het aantal aangevraagde en verstrekte garanties echter te dalen, volgens de NHG een teken dat de woningmarkt weer aantrekt.

De NHG is een door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in het leven geroepen garantie voor het aflossen van de hypotheek. Bij een gedwongen verkoop van het huis door arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden staat de NHG garant voor het betalen van een eventuele restschuld. De stichting wordt op haar beurt gefinancierd door het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.