Direct contact?

088-033 1587

BEREKEN DIRECT ZELF
uitroepimg

Startershypotheek

De startershypotheek is er, zoals de naam al aangeeft, in het bijzonder voor starters. De hypotheek kan je helpen om een eigen woning aan te schaffen, zelfs op het moment dat jouw of jullie inkomen nog niet toereikend is om een reguliere hypotheeklast te dragen. Het was Minister Blok van Wonen die de startershypotheek in 2013 lanceerde. De banken stonden nog niet direct te springen om de producten aan te gaan bieden, maar het geeft wel aan dat ook de overheid meedenkt met de starters van deze tijd.

Wat is een startershypotheek?

Een startershypotheek bestaat uit verschillende onderdelen, die je samen de mogelijkheid bieden om een huis aan te kopen. Net als bij een reguliere hypotheek leen je een bepaald bedrag, om de aankoop te kunnen doen. Stel dat de woning een koopsom kent van €200.000 en jullie €25.000 eigen geld in willen of kunnen brengen, dan blijft er €175.000 aan hypotheek over. We houden in dit voorbeeld bewust geen rekening met kosten koper of andere bijkomende kosten, om het zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Op het moment dat je na 1 januari 2013 een hypotheek aangaat van €175.000 dien je deze in maximaal 30 jaar af te lossen. Dat betekent dat je maandelijks aflossingen zal gaan doen, naast de rente die je betaalt. Uitgaande van een rente van 5% en een annuïtaire hypotheek betaal je gedurende het eerste jaar maandelijks €724 aan rente, naast €215 aflossing. Dit leidt tot een totale bruto maandlast van €939.

De startershypotheek biedt je de mogelijkheid om een tweede lening af te sluiten, voor de aflossingen die je wenst te doen. Dit betekent dat je maandlast daalt van bruto €939 naar bruto €724. Je leent binnen de startershypotheek de €215, die je als aflossing zou doen. Dit betekent dat je aflost op je startershypotheek, maar dat je dit geld aan de andere kant in de vorm van een extra lening opbouwt. Houd er dus rekening mee dat je deze extra lening op termijn alsnog af dient te lossen.

Gevaar van een startershypotheek

De startershypotheek is vanwege de tweede extra lening niet zonder risico's. In de meeste gevallen zal het gaan om een consumptief krediet. De rente hiervan ligt hoger dan die van een hypothecaire lening en het is niet mogelijk om de rentelasten af te trekken voor de inkomstenbelasting. Zorg ervoor dat je op termijn voldoende inkomsten hebt, om ook deze extra lening af te kunnen lossen. Je mag tot maximaal 50% van het hypotheekbedrag extra lenen, al kunnen de kosten hiervan op termijn flink oplopen.

Andere oplossingen voor starters

Wil je als starter graag een eigen huis kopen, maar doe je dit liever niet met behulp van een startershypotheek? Je kunt sinds enige tijd helaas geen gebruik meer maken van de koopsubsidie, maar er zijn wel andere alternatieven beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld een starterslening aanvragen, indien deze beschikbaar zijn. Verschillende gemeenten zorgen er hiermee graag voor dat je ook als starter de mogelijkheid hebt om een woning aan te kopen. Je leent een deel bij de gemeente, waarover je doorgaans pas na een paar jaren rente gaat betalen. Dit zorgt ervoor dat je bij de bank een minder hoge hypotheek aan hoeft te gaan. Bekijk www.startershypotheek.net voor alle up-to-date informatie rond startershypotheken.

Daarnaast kun je zorgen voor een garantstelling van je ouders, op het moment dat zij voldoende draagkracht hebben. De meeste jonge huizenkopers maken echter gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie. Je betaalt een vaste premie op basis van je hypotheekbedrag, in ruil voor een garantstelling van het fonds. Dit leidt ertoe dat je niet met een restschuld achter zal blijven, op het moment dat je de woning wegens onvoorziene omstandigheden dient te verkopen. Bovendien zal de bank je op basis van de Nationale Hypotheek Garantie een lagere rente aanbieden.