Let op: Geld lenen kost geld

Privacy Statement

Hypotheek-berekenen.nl

NBC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is NBC?

NBC is de afkorting van Nationaal Bespaarcentrum, een handelsnaam van de besloten vennootschap Finance Prospects B.V.
Boogschutterstraat 1, 7324 AE, Apeldoorn.
KvK nummer: 08196184.

Hoe gebruikt NBC jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor NBC persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens NBC voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door NBC worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie (van eenmanszaken en VOF’s)
Gegevens:Gegevens van aangesloten vakspecialisten: bedrijfsnaam, NAW-gegevens, Contactgegevens, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar
  
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf, resultaat van de verleende dienst, afhandeling van klachten en facturatie
Gegevens:Alle gegevens die de consument invoert op onze website voor contact met een vakspecialist: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Reden aanvraag.
Grondslag:Toestemming en uitvoering van overeenkomst
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar
  
Doeleinde:Sollicitatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, CV
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Maximaal 2 weken


 

Marketing

Doeleinde:Direct marketing
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Resultaat verleende dienst, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Totdat betrokkene aangeeft geen direct mail meer te willen ontvangen en maximaal 5 jaar
  
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Verleende dienst en resultaat ervan
Grondslag:Toestemming
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Totdat de betrokkene zich uitschrijft
  
Doeleinde:Retargeting, Social media marketing, Behavioural targeting, Affiliate marketing
Gegevens:IP-adres, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag:Toestemming
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Totdat de betrokkene zich uitschrijft en maximaal 5 jaar

 

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar
  
Doeleinde:A/B testing
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar
  
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud review
Grondslag:Toestemming
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar
  
Doeleinde:Chatfunctie, Inkomende telefoon en e-mail
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadres, Inhoud bericht
Grondslag:Gerechtvaardigd belang: initiatief tot contact ligt bij de bezoeker zelf.
Bewaartermijn:Maximaal 7 jaar

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

NBC heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat NBC gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: andere leadleveranciers die NBC inschakelen voor de uitvoering van de aan hen door de consument verstrekte opdracht.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij NBC over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij NBC. Je kunt verzoeken dat NBC je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om NBC te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van NBC of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van NBC te verkrijgen. NBC zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NBC je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door NBC

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. NBC zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat NBC een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien NBC je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers: systemen die door NBC gebruikt worden ter ondersteuning van haar dienstverlening, marketingsystemen en communicatiesystemen. Gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die zowel binnen als buiten de EU de data opslaan.
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de door de consument gewenste dienstverlening n.a.v. de door de consument verleende opdracht. Op basis van regio en beschikbaarheid van medewerkers handelt NBC zelf aanvragen af of besluit deze door te zetten naar een derde partij die de verleende opdracht kan uitvoeren.
– Wanneer het telefonische contact met NBC plaatsvindt, dan zal NBC na inventarisatie en/of het berekenen van de mogelijkheden, de contactgegevens doorgeven aan een specialist van een derde partij die voor verdere afhandeling van de opdracht zorgdraagt. Dit gebeurt altijd op basis van toestemming.

Het kan zijn dat NBC verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

E-mailmarketing

Nationaal Bespaarcentrum stuurt nooit ongevraagd e-mail. Alleen wanneer we van u toestemming hebben, ontvangt u van ons e-mails. Wij houden een register bij van alle e-mailadressen waarvan de eigenaar toestemming heeft gegeven om onze e-mails te ontvangen. Staat uw e-mailadres niet in dit register, dan ontvangt u geen e-mail van ons. Lees er meer over op onze marketingpagina.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt NBC ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van NBC worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van NBC worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop NBC je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop NBC jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.